Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme
Membru Bizoo de 16 ani.
0
0 stars: Fara rating
0 pareri

Alcool etilic

0 stars: 0.00 din 0 pareri

Lei
Out Of stock
Descriere
Formula chimică: C2H6O
Sinonime: Etanol, Spirt, Spirt de vin
Masa moleculară: 46,07 g/mol
Utilizarea substanţei/preparare: Solvent, producţie şi analiză farmaceutică, producţie chimică

Identificarea pericolelor
Foarte inflamabil.
Căile de pătrundere în organism : în principal prin înghiţire (sub formă de băutură alcoolică), dar şi pe cale respiratorie prin expunere îndelungată în atmosfera încărcată cu vapori de alcool.
Risc pentru om: Pericolul deosebit îl prezintă inflamabilitatea, vaporii săi putând forma amestecuri explozive în limite largi 3,5 - 15 voi. %.
Risc pentru mediu: Slab nocivă pentru organismele acvatice.

Formă: lichid
Culoare: incolor
Miros: ca de alcool
Valoare pH
la 10 g/l H2O (20 C) 7.0
Viscozitate dinamic (20 C) 1.2 mPa*s
Temperatură de topire ~114.5 C
Temperatură de fierbere 78.3 C
Temperatura de aprindere 425 C
Punct de inflamabilitate 12 C
Limite de explozie inferior 3.5 Vol%
superior 15 Vol%
Presiune de vapori (20 C) 59 hPa
Densitate relativă a vaporilor 1.6
Densitate (20 C) 0.790-0.793g/cm3
Solubilitatea în apă (20 C) solubil
log Pow ~0.31

Informaţii referitoare la transport
Se transportă cu mijloace adecvate conform reglementărilor în vigoare, ferit de contactul cu substanţe puternic oxidante.

ADR: Transport terestru ADR, RID UN1170ETHANOL, 3,11

Etichetare conform cu Directivele EC
Simbol: F Foarte inflamabil
Fraze de risc: 11 Foarte inflamabil.
Fraze de securitate: 7-16 A se păstra recipientul închis ermetic. A se păstra
departe de orice flacăra sau sursa de scântei -Fumatul interzis.
Nr. CE: 200-578-6 Etichetă CE
Trimite mesaj
Din Gura in Gura