Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme
Membru Bizoo de 15 ani.
0
0 stars: Fara rating
0 pareri

Eter de petrol

0 stars: 0.00 din 0 pareri

Descriere
Formula chimică: Benzina - fracţie petroliera, interval de fierbere 40 - 60 C
Masa moleculară : 98,08 g/mol
Utilizarea substanţei/preparare: Solvent; Reactiv pentru analiză; Producţie chimică

Identificarea pericolelor
Foarte inflamabil. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

9. Proprietăţi fizice şi chimice
Formă: lichid
Culoare: incolor
Miros: ca de benzină
Valoare pH nu este disponibil
Temperatură de topire <-80 C
Temperatură de fierbere 40-60 C
Temperatura de aprindere 250 C (DIN 51794)
Punct de inflamabilitate < -21 oC
Limite de explozie inferior 0.8 Vol%
superior 7.4 Vol%
Presiune de vapori (20 C) 350 hPa
Densitate (15 C) 0.645- 0.665 g cm3
Solubilitatea în apă (20 C) 0.01 g/l
Alte solubilităţi: Alcool, benzen, cloroform, sulfura de carbon, tetraclorură de carbon, eteri, uleiuri (mai puţin ulei de castor).

Informaţii referitoare la transport
Transport terestru ADR, RID-UN 1268 ERDOELDESTILLATE, N.A.G., 3, II

Informaţii de reglementare
Etichetare conform cu Directivele EC

Simbol:
F - Foarte inflamabil
Xn - Nociv
N - Periculos pentru mediu
Fraze de risc:11-51/53-65-66-67
Fraze de securitate :3-16-23-24-33-61-62
265-151-9

Foarte inflamabil. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat. A se păstra departe de orice flacăra sau sursa de scântei - Fumatul interzis. A nu se inspira vaporii. A se evita contactul cu pielea. A se evita acumularea incarcarii electrostatice. A se evita deversarea în mediu. A se referi la instrucţiunile speciale/ Foi cu date de siguranţă. In cazul înghiţirii substanţei, nu provocaţi vomitarea: consultaţi imediat medicul şi arătaţi ambalajul sau eticheta.
Trimite mesaj
Din Gura in Gura