Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme
Membru Bizoo de 16 ani.
0
0 stars: Fara rating
0 pareri

Cloroform

0 stars: 0.00 din 0 pareri

Lei
Brand
Pentru determinÄ ri cu ditizona
Out Of stock
Descriere
Numele produsului: Cloroform - reactiv calitate garantata pentru analiza (pentru determinări cu ditizona)
Utilizarea substanţei/preparare : Reactiv pentru analiză; Solvent.
Sinonime
Triclor-metan
CAS-No.:
67-66-3
M:119.38 g/mol
Formula bruta:CHCI3

Identificarea pericolelor
Nociv prin înghiţire. Iritant pentru piele. Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente. Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunere prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.

Proprietăţi fizice şi chimice
Formă: lichid
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Valoare pH nu este disponibil
Viscozitate dinamica (20 C) 0.56 mPa*s
Temperatură de topire -63 C
Temperatură de fierbere 61 C
Temperatura de aprindere necombustibil
Punct de inflamabilitate neinflamabil
Limite de explozie inferior nu se aplică
superior nu se aplică
Presiune de vapori (20 C) 213 hPa
Densitate relativă a vaporilor apr.25
Densitate (20 C) 1.48 g/cm3
Solubilitatea în apă (20 C) 8 g/l
log Pow (25 C) 2 (experimental) (IUCLID)

Informaţii despre transport
Transport terestru ADR, RID :UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III

Informaţii de reglementare
Etichetare conform cu Directivele EC
Simbol: Xn Nociv in contact cu pielea si prin inghitire
Fraze de risc: 22-38-40-48/20/22 Nociv prin înghiţire. Iritant pentru piele. Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin înghiţire.
Fraze de securitate: 36/37 A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare.
Nr. CE: 200-663-8 Etichetă CE
Trimite mesaj
Din Gura in Gura